Jak pomociAdopce / Patron

Chtěli by jste se stát adoptivním rodičem nebo patronem některého zvířete v naší zoo?

... více na: Adopce / Patron

Partnerem naší ZOO

I Vy se můžete stát partnerem zoologické zahrady Dvorec u Borovan. Vítáme každou pomoc, i nepatrná finanční částka pomůže ke zlepšení života našich zvířat.

... více na: Partnerem ZOO

Pomoc dětem v Africe

Lidé ze zoo Dvorec nepomáhají jenom zvířatům, ale i dětem na černém kontinentu.

V letošním roce (2017) jsme po třetí navštívili africký stát Ugandu. Již v minulosti jsme si zde našli mnoho přátel. Zjistili jsme, že řada našich kamarádů má mnoho společného s Českou republikou. Někteří z nich studovali v tehdejším Československu a do dnešní doby výborně ovládají češtinu a zanechali tady potomky, kteří mají africký temperament a díky nim se můžeme dozvídat o kultuře v Ugandě. Někteří se přestěhovali do Čech za novým životem, ale nezapomínají na rodnou zemi, kde život není jednoduchý, kde pitná a teplá voda je luxus, kde nefunguje zdravotnictví jako ve vyspělých zemích a lidé trpí hladomorem, děti si váží svého učitele a kde vás úsměvem obdaří i ten nejchudší človíček.

Při naší cestě po Ugandě jsme zajeli do vesnice Rushooka, kde Tomáš Ondrušek a Amutuhaire Joseline založili projekt na pomoc sirotkům www.orutindo.eu. V tomto projektu jsou zařazeny děti, které přišly o rodiče.

Všechny děti v Ugandě rády chodí do školy, ale v mnoha případech nemají dostatek prostředků na úhradu školného, které se ročně pohybuje od 300 až po 600 dolarů pro základní vzdělání.

Navštívili jsme místní základní školu, do které chodí 850 dětí, včetně těch, které jsou zařazeny do projektu Orutindo. Těmto dětem jsme vezli školní pomůcky a oblečení. Setkali jsme se zde s pětiletou Lethicií a její sestrou a dalšími dětmi.

Naše návštěva měla od počátku vyšší cíl - adopci na dálku. Chtěli jsme se přesvědčit o situaci těchto dětí a o možnostech pomoci. Dnes víme, že cesta nebyla zbytečná  že naše pomoc je sice kapkou v moři, ale má smysl. Adopcí na dálku podporujeme malou Lethicii a věříme, že uděláme jednomu človíčkovi o něco lehčí život.

 

... více na: ZOO pomáhá

Projekt Lions Clubs International v ZOO Dvorec

Zoologická zahrada Dvorec navázala spolupráci s klubem Lions Clubs International a stala se v neděli 11.8.2019 novým sběrným místem pro brýle, které následně budou sloužit lidem s onemocněním očí v Africe.

http://www.lionsclub-cb.cz/kontakty/

Při vaší návštěvě zoo můžete donést vaše dioptrické nebo sluneční brýle, které již nepotřebujete. Leží vám doma a nevíte co s nimi, darujte je na kterémkoliv sběrném místě.

Sběrný box je umístěn na očích přímo u vstupu do zoo u pokladny.

Vaše nepotřebné brýle pomohou jiným lidem vidět a žít tak plnohodnotnější život. 

Veškeré informace o činnosti klubu a projektu najdete na:

https://www.lionsclubs.org/en

... více na: Brýle pro Afriku