Obnova zimoviště pro ptáky po požáru

Rok od požáru zimoviště ptáků a savanových prasat. Dnes uplynul rok od tragické události v zoo. V ranních hodinách 4. 2. 2017 vznikl v zimní ubikaci ptáků a prasat požár, který byl způsoben poruchou na elektrickém topení.

Způsobená škoda byla nejen na samotné ubikaci, ale i na zvířatech. A samozřejmě bylo pro všechny těžké se se ztrátou vyrovnat.

Strhla se vlna solidarity a řada příznivců a přátel zoo podávala pomocnou ruku. Na popud lidí byl založen transparentní účet, na který bylo možné posílat finanční prostředky na obnovu ubikace. Mnoho návštěvníků přicházelo i v zimním období do zoo a zaplacením vstupného vyjádřili svou podporu nebo zakoupili permanentku a stali se tak pravidelnými návštěvníky zoo.

Soukromí chovatelé z Čech i Německa pomohli sestavit chovné páry ibisů posvátných, kteří nahradily   ibise slámokrké.  Pár zoborožců šedolících zastoupil samce, který také přišel o život při neštěstí. Velice si vážíme pomoci významného chovatele ptáků pana Čestmíra Drozdka, jenž do zoo deponoval tři jeřáby královské a samce zoborožce.  Ze Safari Parku Dvůr Králové byli dovezeni dva pelikáni bílí. Bohužel asi již nikdy nedokážeme obnovit chov prasat savanových. Tato zvířata jsou v současné době v evropských zoo chována velmi sporadicky.

Ještě tento rok jsme zaznamenali úspěch v chovu nově sestavených párů ibise posvátného, kteří vyvedli pět mláďat a tím se hejno rozrostlo na 13 kusů.

Na podzim roku 2017 byla obnova zimoviště pro ptáky dokončena a tak mohla být zvířata přemístěna  na zimní období do nových prostor.

Škoda způsobená požárem byla totální. Na transparentní účet bylo zasláno 32 000 Kč, pojišťovna vyplatila částku 54 718 Kč. Celkové náklady na obnovu ubikace činily 138 631 Kč. Škoda na zvířatech je nevyčíslitelná.

Zoo si neskutečně váží každé pomoci, která nám byla vyjádřena a děkuje všem, kdo pomohl.

Viktor Ambrož, ředitel Zoologické zahrady Dvorec