Ibis posvátný

V naši zoo máme 4 páry ibisů posvátných. Dva z nich už mají hnízda s vejci nebo mláďaty.

Vyskytuje se na území Afriky, na jih od Sahary a v povodí Nilu, v Egyptě byl vyhuben v 19. století.

Mimo to žije i v Asii a byl zavlečen do Austrálie a některých zemí Evropy.

Je obvykle tichý, ale občas se ozývá skřehotavými zvuky, které zní jako kachní.

 

Biotop

Bažinaté území ve vnitrozemí.

Potrava

Hmyz, ryby, obratlovci, malí savci.

Rozmnožování

Klade 2–3 vejce, na kterých sedí 28–29 dní. Mláďata rodiče opouští ve 35–40 dnech života.

Chov v Zoo Dvorec

Od roku 2017.